Uittocht uit Egypte
Het water stroomt terug over de Farao en zijn soldaten
Deel 14 van de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt', 1971
ISBN 90 6126 314
© Kees de Kort